Skip to main content

Ahoy Me Hearties!
Ahoi Gyfeillion!

Jump aboard for family
summer maritime-themed
fun craft activities with a
professional crafter.

FREE for all children under 16 visiting
with a paying adult.
Book by phone, or call at the museum if
bringing 5 or more children
(Maximum session numbers 10 children)

The museum is also hosting
The Big Draw www.thebigdraw.org
Check website for dates, opening hours
and updates.

Neidiwch ar y bwrdd hwyl o
weithgareddau crefft ar thema
morwrol i’r teulu cyfan gyda
crefftwr proffesiynol.

AM DDIM i bob plentyn dan 16 oed sy’n
ymweld gydag oedolyn sy’n talu.
Archebwch drwy ff onio, neu galwch yn yr
amgueddfa os yn dod â 5 neu fwy o blant
(Uchafswm o 10 o blant y sesiwn)

Mae’r amgueddfa hefyd yn cynnal
‘The Big Draw‘ www.thebigdraw.org
Gwiriwch y wefan am ddyddiadau,
oriau agor a diweddariadau.

Cookie Notice

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.